Voorwaarden Ruit- en Bandverzekering

1. De voorwaarden voor de Ruit- en Bandverzekering vormen een aanvulling op de ” De begripsomschrijvingen vermeld in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Ruit- en Bandverzekering (oftewel afkoop eigen risico voor ruit- en bandschades).

 

2. Op grond van de met huurder gesloten huurovereenkomst is de verhuurder gerechtigd per geconstateerd schadegeval, een bedrag tot en met het overeengekomen eigen risico in te houden. Verhuurder biedt huurder de mogelijkheid tegen betaling van een vastgestelde premie, het eigen risico op “zuivere” ruit- en bandschades volledig af te kopen.

 

3. “Zuivere” ruit- en bandschades zijn schades aan ruiten en/of banden van het gehuurde voertuig die ontstaan zijn tijdens de huurperiode, die zich zelfstandig voordoen en die derhalve geen onderdeel zijn van een meer omvattende cascoschade. Indien ruit- en/of bandschade zich voordoet als onderdeel van een meer omvattende cascoschade, is huurder het overeengekomen eigen risico onverkort verschuldigd.

 

4. Uitgesloten van de Ruit- en Bandverzekering zijn:

A. schades aan spiegels en lampunits.

B. schades aan vensters en ruiten in het interieur van het voertuig.

C. gevolgschades (bijvoorbeeld bij een aanrijding als gevolg van een klapband of bij waterschade in het interieur als gevolg van ruitschade).

D. gevallen waarin de huurder op grond van de algemene voorwaarden volledig aansprakelijk is voor de geconstateerde schade.

E. schade aan banden ten gevolge van overbelading van het voertuig.

F. schade die bestaat uit vermissing van ruiten en banden, inclusief het reservewiel.

G. schade aan ruiten die het gevolg is van diefstal met braak, waarbij eigendommen van huurder ontvreemd worden met een waarde van meer dan € 250,00.

In gevallen a., b. en c. is de aansprakelijkheid van de huurder beperkt tot het in de huurovereenkomst overeengekomen eigen risico.

In gevallen d., e., f., en g. is huurder volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

 

5. De vastgestelde premie voor de Ruit- en Bandverzekering blijft onverkort verschuldigd, ook indien zich geen ruit- en/of bandschade voordoet. De betaalde premie kan in een dergelijk geval niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd of verrekend met onbetaalde facturen.

 

6. Aan de voorwaarden Ruit- en Bandverzekering kan geen zelfstandige geldigheid worden toegekend. Deze voorwaarden zijn slechts geldig op grond van een onderliggende huurovereenkomst, die met betrekking tot hetzelfde voertuig en dezelfde periode is afgesloten.

 

KAV Autoverhuur B.V. / Amsterdam, 11 december 2002 / v 2.0.